Notice
  • JW_SIG_PRG
Saturday, 11 October 2014 13:35

เปิดประชุมสัญจรโครงการกัปตันบางสะพาน

 เปิดประชุมสัญจรโครงการกัปตันบางสะพาน ครั้งที่ 3/2557 เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการกัปตันบางสะพาน ปลูกต้นกล้าอาสาสมัคร รักษ์ทะเลสยาม
       
       วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ห้องประชุม สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 3 สาขาเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ผู้ประสานงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุมสัญจรโครงการกัปตันบางสะพาน ครั้งที่ 3/2557 โดยมีนายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
       
       โดยมีวาระการประชุมในเรื่องของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และสื่อต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์แล้ว ที่มีทั้งการนำแผ่นโปสเตอร์เชิญชวนให้นักเรียนได้เข้าสมัครกับโครงการซึ่งได้มีนำไปติดประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน รวมถึงมีการจัดทำหน้าเพจเฟซบุ๊กเชิญชวนให้เข้ามาติดตาม ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียด ขั้นตอนการรับสมัคร รวมถึงความคืบหน้าของโครงการแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีเยาวชน นักเรียนสนใจกรอกใบสมัครมาแล้วจำนวนหนึ่ง
       
       สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการกัปตันบางสะพาน ปลูกต้นกล้าอาสาสมัคร รักษ์ทะเลสยาม ตอนที่ 1 ภารกิจ KIDS...เปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่าย ที่มีทั้งประเด็นปัญหาที่ควรเรียนรู้ และแก้ไขไปพร้อมกับการพัฒนาเชื่อมโยงชีวิตนอกห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านโครงงานพร้อมอธิบายสอดแทรกเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงงานได้นำกลับไปใช้ในโรงเรียน
       
       โดยจะต้องมีการอธิบายถึงคุณลักษณะของการเรียนรู้ผ่านโครงงานว่าเป็นรูปแบบ สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ประเภทของโครงงาน ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโรงงานโดยเลือกหัวข้อที่จะศึกษา โดยมี 5 หัวข้อให้เลือก ที่มีทั้งการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน และกิจกรรมของผู้เรียน โดยต้องร่วมกับนักเรียนในการสืบค้นเลือกวิธีที่เหมาะสมด้วย
       
       สำหรับผู้ที่สนใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่
       https://www.facebook.com/kohtalulovers , http://www.siammarine.or.th/ หรือ โทร.08-1299-0248 

 

 

{gallery}news/18{/gallery}

 

เครดิต: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000024903&Keyword=%E0%BE%AA%C3%BA%D8%C3%D5