Notice
  • JW_SIG_PRG
Saturday, 11 October 2014 13:28

ปิดค่ายที่ 2 โครงการกัปตันบางสะพานปลูกต้นกล้าอาสาสมัครรักษ์ทะเลสยามกับภารกิจ KIDS เปลี่ยนโลก

วันนี้ (30 พ.ค.) ที่โครงการจัดการประมงโดยชุมชน อ่าวบางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา เจริญพักตร์ ประธานมูลนิธิทรัพยากรทะเลสยาม เป็นประธานเปิดโครงการกัปตันบางสะพาน ปลูกต้นกล้าอาสาสมัครรักษ์ทะเลสยาม กับภารกิจ KIDS เปลี่ยนโลก รุ่นที่ 2 โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัดสนใจสมัครเข้ามาร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนกะเปอร์วิทยา และโรงเรียนบางสะพานวิทยา รวม 40 คน สำหรับค่ายที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 วันนี้ (30 พ.ค.) ที่โครงการจัดการประมงโดยชุมชน อ่าวบางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา เจริญพักตร์ ประธานมูลนิธิทรัพยากรทะเลสยาม เป็นประธานเปิดโครงการกัปตันบางสะพาน ปลูกต้นกล้าอาสาสมัครรักษ์ทะเลสยาม กับภารกิจ KIDS เปลี่ยนโลก รุ่นที่ 2 โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัดสนใจสมัครเข้ามาร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนกะเปอร์วิทยา และโรงเรียนบางสะพานวิทยา รวม 40 คน สำหรับค่ายที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย.57 นี้

สำหรับการดำเนินโครงการเริ่มจากฐานละลายพฤติกรรมของเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงกลุ่มจิตอาสาที่ได้สมัครเข้ามาช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยน และทำความรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น

ส่วนกิจกรรมจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่เด็กๆ จะได้ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านฐานพัฒนาประมงท้องถิ่น การเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะฟัก และปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ ฐานนักสืบชายหาดที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้กับวัฏจักร วงจร ของสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายที่น่าค้นคว้า และน่าศึกษา

โดยเด็กๆ จะได้ความรู้กลับไป และนำไปเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และกลุ่มเพื่อน ฐานกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ฐานกิจกรรมการอนุรักษ์เต่าทะเล ที่เป็นเต่ากระหายาก โดยเด็กๆ จะได้ร่วมฝังไมโครชิป และปล่อยเต่ากระลงสู่ท้องทะเล นอกจากนี้ ยังมีฐานกิจกรรมพรรณพืชและป่า ที่เด็กๆ จะได้ศึกษาทั้งชนิด และพันธุ์ไม้ที่มีอยู่มากบนเกาะทะลุอีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้ของโครงการอนุรักษ์ในพื้นเป็นฐานในการศึกษาผ่านกระบวนการค่าย ที่มีตัวแทนจากหน่วยงานที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ผ่านกิจกรรมการหาคำตอบด้วยกระบวนการแก้ปัญหา กิจกรรมเชิงสาธิต และกิจกรรมเชิงทดลอง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพของตัวเองรู้จักสังเกต รวมกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหา และการมีจิตสาธารณะควบคุมความคิดที่จะนำมาใช้กับการศึกษาโดยโครงงานที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกันตามขั้นตอนการเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บอย่างถูกต้องมาวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และนำมาจัดทำการนำเสนออย่างมืออาชีพ และจะมีค่ายที่ 3 ในระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.57 นี้

 

{gallery}news/17{/gallery}

 

เครดิต: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000060459&Keyword=%E0%BE%AA%C3%BA%D8%C3%D5