Notice
  • JW_SIG_PRG
Thursday, 13 February 2014 13:51

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นกล้าอาสาสมัคร รักษ์ทะเลสยาม

ที่เกาะทะลุไอส์แลนด์รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายบัญชร จันทร์คา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิกรม ภูมิผล ผู้จัดการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ นายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม นายกฤษณา กลิ่นน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองเสม็ด นายธีระ เต็มองค์หล้า หัวหน้าวนอุทยานห้วยน้ำทรัพย์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ่าเอกสำเริง บารมี เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นกล้าอาสาสมัคร รักษ์ทะเลสยาม” ในชื่อตอนว่า ภารกิจ KIDS เปลี่ยนโลก ที่จะมีการคัดเลือกน้อง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจเข้ามาร่วมเข้าค่ายในโครงการเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน นายวิกรม ภูมิพล ผู้จัดการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “ ปลูกต้นกล้าอาสาสมัคร…รักษ์ทะเลสยาม" เป็นโครงการที่ทางมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยามและหน่วยงานเครือข่ายอีกกว่า 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (หน่วย SEAL) กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โครงการจัดการทรัพยากรประมง ชุมชนอ่าวบางสะพาน สำนักข่าวเด็กและเยาวชนขบวนการตาสับปะรด ที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้กับเยาวชนและคนบางสะพานทั้งเรื่องโครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนและทรัพยากรปะการังแหล่งอาศัยวางไข่ของลูกปลาวัยอ่อนฐานทรัพยากรของอ่าวไทยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรในบ้านเกิดของตัวเอง นำไปสู่การรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นและรักษา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอ่าวไทยตลอดจนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป และยังเป็นแนวทางสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิดอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม เปิดเผยว่า โดยค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล จะจัดขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 4 ค่าย ระยะเวลาเข้าค่ายจำนวน 3 วัน 2 คืน และมีการประกวดการเขียนโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูหรือการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลในอ่าวบางสะพานระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556 – 5 ธันวาคม 2557 โดย 3 ค่ายแรก จะจัดขึ้นช่วงประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน 2557 ค่ายที่ 4 ช่วงวันที่ 12 สิงหาคม 2557 (วันแม่แห่งชาติ) และจะมีการประกาศผลโครงการฯ ช่วงเดือนตุลาคม 2557 รวมถึงมีการแสดงผลงานในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 (วันพ่อแห่งชาติ) โดยทางเกาะทะลุไอส์แลนด์รีสอร์ท และบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม จะเป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยทุกกลุ่มที่ถูกคัดเลือกมาในกิจกรรมครั้งที่ 5 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กลุ่มที่นำเสนอโครงการที่ดีที่สุดจะได้รับ Tablet Aser คนละ 1 เครื่อง ทุนการศึกษาและโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกจากมูลนิธิ ฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เพื่อเป็นต้นแบบของเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้หลังจากการเสร็จสิ้นแถลงข่าวได้มีการร่วมปลูกปะการังและปล่อยเต่ากระจำนวน 86 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวา มหาราช โดยมีนายบัญชร จันทร์คา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ นำเหล่านักเรียน ครู คณะตัวแทนบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม สื่อมวลชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนที่จะร่วมกันปลูกปะการังและร่วมปล่อยเต่ากระลงสู่ท้องทะเล

ติดต่อ มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม (Siam Marine Rehabilitation Foundation)
www.siammarien.or.th Facebook.com/kohtalulovers

111/1 ม.10 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 086-989-2441, 086-087-7675 โทรสาร 032-692-525

{gallery}news/01{/gallery}